วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

แปลเพลง Track01 : On The Road

Track01 : On The Road


[Lyrics Trans/Rom] SHINHWA 10th - Track01 : On The Road
[แปลเนื้อเพลง] ชินฮวา 10th - เพลงที่ 1 : On The Road

TRACK 01 : ON THE ROAD
เพลงที่ 1 : ON THE ROAD


넌 어디 있니 날 기억하니,
นอน ออ-ดี อิน-นี นัล คี-ออก-คา-นี 
เธออยู่ที่ไหน ยังจำฉันได้ไหม
날 듣고 있니 잘 가고 있니 
นัล ทึด-โก อิน-นี ชัล คา-โก อิน-นี
กำลังได้ยินฉันใช่ไหม กำลังจะไปดีใช่ไหม
약속처럼 이 길의 끝에 널 만나겠지
ยัก-ซก-ชอ-รอม อี คี-รี กือ-เท นอล มัน-นา-เกด-จี
เหมือนกับสัญญาที่จะฉันไปพบเธอที่สุดปลายทางนี้

하루가 참 길 때가 있고
ฮา-รู-กา ชัม คิล แต-กา อิด-โก
เป็นช่วงที่วันๆนึงช่างยาวนานและ
시간이 빨리 갈 때 있어도
ชี-กา-นี ปัล-รี คัล แต อี-ซอ-โด
เป็นช่วงที่เวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว
그 발걸음만 지키면 돼 흔들리지 않게
คือ พัล-กอ-รึม-มัน ชี-คี-มยอน ดเว ฮึน-ดึล-รี-จี อัน-เค
หากเพียงแค่สั่งเท้านั่นให้ก้าวไปอย่างไม่หวั่นไหว

그 때는 몰랐던 소리와,
คือ แต-นึน โมล-รัด-ตอน โซ-รี-วา
เสียงที่ไม่รู้จักในตอนนั้น
그 때는 몰랐던 모습과,
คือ แต-นึน โมล-รัด-ตอน โม-ซึบ-กวา
รูปร่างหน้าตาที่ไม่รู้จักในขณะนั้น
그 때는 몰랐던 사랑이 저기 온다
คือ แต-นึน โมล-รัด-ตอน ซา-ราง-อี ชอ-กี โอน-ดา
ความรักที่ไม่รู้จักในเวลานั้นมันมาตรงนี้แล้ว

저 하늘에 네가 차올라 
ชอ ฮา-นือ-เร นี-กา ชา-โอล-รา
เธอปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโน่น
저 노을엔 네가 타올라
ชอ โน-อือ-เรน นี-กา ทา-โอล-รา
เธอแผดเผายามพระอาทิตย์โน่นตก
넌 미리 온 듯, 날 부르는 듯,
นอน มี-รี โอน ดึด นัล-บู-รี-นึน ดึด 
ดูเหมือนว่าเธอล่วงหน้ามา, ราวกับว่าเรียกหาฉัน
들리는 소리, hello hello
ทึล-รี-นึน โซ-รี hello hello
เสียงที่ได้ยิน hello hello

이 그리움이 날 차올라 
อี คือ-รี-อู-มี นัล ชา-โอล-รา
ความอาลัยนี้ทำให้ฉันปรากฏขึ้น
이 기다림에 난 타올라
อี คี-ดา-รี-เม นัน ทา-โอล-รา
การรอคอยนี้มันแผดเผาฉัน
다시 한 번 나, 들을 수 있게
ทา-ชี ฮัน บอน นา ทือ-รึล ซู อิด-เก 
ให้ฉันได้้ยินอีกสักครั้งนึ
내게 외쳐줘 hello hello, hello hello
เน-เก เว-ชยอ-จวอ hello hello, hello hello
ตะโกนให้ฉันได้ยินที hello hello, hello hello

rap) Yeah Everyday
Yeah Everyday
네가 필요해 조금씩 내가 지칠 때,
นี-กา พี-รโย-แฮ โช-กึม-ชิก เน-กา ชี-ชิล แต
จำเป็นต้องมีเธอยามที่ฉันเหนื่อนอ่อนไปทีละน้อย
힘이 돼주고 위로돼서 난
ฮี-มี ทเว-จุ-โก วี-โร-ดเว-ซอ นัน
เป็นพลังให้แก่ฉันและขอบคุณเหลือเกิน
쓰러져도 다시 또 시도해
ซือ-รอ-จยอ-โด ทา-ชี โต ชี-โด-แฮ 
แม้จะล้มลงก็จะลองอีกสักครั้ง
And I thank you for that 
Cuz I feel the same
이 길을 함께 걸을 수 있게
อี คี-รึล ฮัม-เก คอ-รึล ซู อิด-เก
สามารถเดินไปบนถนนเส้นนี้้ด้วยกัน
한 발걸음씩 다신 떨어지지 않게
ฮัน พัล-กอ-รึม-ชิก ทา-ชิน ตอ-รอ-จี-จี อัน-เค 
ก้าวไปทีละก้าวและจะไม่ล้มลงอีกครั้ง
너에게 난 맹세해
นอ-เอ-เก นัน แมง-เซ-แฮ
เพื่อเธอ ฉันสาบาน

주저앉고 싶은 적 있고,
ชู-จอ-อัน-โก ชี-พึน ชอก อิด-โก
ช่วงเวลาที่อยากจะทรุดฮวบลง
돌아가고 싶었을 때도
โท-รา-กา-โก ชี-พอด-ซึล แต-โด
อยากกลับไปตอนนั้นด้วย
이유 있는 길이라는걸 난 알기에
อี-ยู อิน-นึน กี-รี-รา-นึน-กอล นัน อัล-กี-เอ
มันมีเหตุผลที่ก้าวบนถนนสายนี้่ ฉันรู้

저 하늘에 네가 차올라 
ชอ ฮา-นือ-เร นี-กา ชา-โอล-รา
เธอปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าโน่น
저 노을엔 네가 타올라
ชอ โน-อือ-เรน นี-กา ทา-โอล-รา
เธอแผดเผายามพระอาทิตย์โน่นตก
넌 미리 온 듯, 날 부르는 듯,
นอน มี-รี โอน ดึด นัล-บู-รี-นึน ดึด 
ดูเหมือนว่าเธอล่วงหน้ามา, ราวกับว่าเรียกหาฉัน
들리는 소리, hello hello
ทึล-รี-นึน โซ-รี hello hello
เสียงที่ได้ยิน hello hello

이 그리움이 날 차올라 
อี คือ-รี-อู-มี นัล ชา-โอล-รา
ความอาลัยนี้ทำให้ฉันปรากฏขึ้น
이 기다림에 난 타올라
อี คี-ดา-รี-เม นัน ทา-โอล-รา
การรอคอยนี้มันแผดเผาฉัน
다시 한 번 나, 들을 수 있게
ทา-ชี ฮัน บอน นา ทือ-รึล ซู อิด-เก 
ให้ฉันได้้ยินอีกสักครั้งนึ
내게 외쳐줘 hello hello, hello hello
เน-เก เว-ชยอ-จวอ hello hello, hello hello
ตะโกนให้ฉันได้ยินที hello hello, hello hello

우리는 함께 걷고 있어
อู-รี-นึน ฮัม-เก กอด-โก อิด-ซอ 
เรากำลังเดินมาด้วยกัน
같은 길 위에 서서
กัด-ทึน คิล วี-เอ ซอ-ซอ
เพราะเรายืนอยู่บนถนนด้วยกั
내 가슴이 널 담고 있어
เน คา-ซือ-มี นอล ทัม-โก อี-ซอ 
หัวใจของฉันกำลังใส่เข้าไปในเธอ
눈 감아도 널 볼 수 있어
นุน คา-มา-โด นอล โบล ซู อี-ซอ
หากแม้หลับตาก็สามารถมองเห็นเธอ

rap) You give me the light to see, 
I can hear you calling back for me
This promise I ll always keep 
Just Remember that I ll never leave 

잘 하고 있어, 함께 있어줘
ชา-รา-โก อี-ซอ ฮัม-เก อี-ซอ-จวอ 
ฉันกำลังทำได้ดี อยู่ด้วยกันเถอะ
내게로 들려, 네가 들려, 
เน-เก-โร ทึล-รยอ นี-กา ทึล-รยอ
ให้ฉันได้ยิน ได้ยินเสียงเธอ 
say hello, hello, hello
say hello, hello, hello
say hello, hello, hello

rap) My heart you got the key
with a new start you set me free
You make me breathe Make me believe 
That I ll do this again 
and your all that I need
I was gone now you found me, 
I feel the love all around me 
One thing I know baby 
I won t be alone that s why 
its all cuz of you 
when I m on the road

두 눈으로 널 볼 수 있고,
ทู นู-นือ-โร นอล พล ซู อิด-โก 
สามารถเห็นเํธอด้วยสองตาคู่นี้
두 팔로 널 안을 수 있어
ทู พัล-โร นอล อา-นึล ซู อี-ซอ
สามารถกอดเธอด้วยสองแขนนี้
더 가까이서 또 들려오는 너의 목소리
ทอ คา-กา-อี-ซอ โต ทึล-รยอ-โอ-นึน นอ-เอ มก-โซ-รี
เพราะใกล้เข้ามาอีกและได้ยินเสียงเธออีก
hello hello, hello hello
hello hello, hello hello
hello hello, hello hello


** PLEASE BRING OUT WITH FULL CREDIT ONLY**
###Detail of This Song in The Picture Below###


:: CREDIT ::
Korean Lyrics : Shinhwa Company
Thai Rom/Trans : Andy Lee Family

3 ความคิดเห็น:

 1. โคตรเพราะเลยอ่ะ ขอบคุณเจ้าของบล็อกค่ะ และเหล่าชินฮวาชางโจทุกคนค่ะ

  :: CREDIT ::
  Korean Lyrics : Shinhwa Company
  Thai Rom/Trans : Andy Lee Family

  ตอบลบ
 2. เพราะมากๆ คำเเปลดีมากๆเลยค่ะ
  ชอบเพลงนี้มาก ขอบคุณมากเลยนะคะที่เเปลให้ดูกัน :))

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20/12/55 10:42

  search มาเจอ T^T เราชอบเพลงนี้มาก ฟังทุกวันเลยก็ว่าได้
  อัลบั้ม10นี่เหมือน master piece ของเฮียๆเลยค่ะ เพราะทุกเพลงจริงๆ

  ตอบลบ

°•★ ขอบคุณที่แวะมาจร้า (◕‿◕✿)